RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Reciklažno dvorište je nadzirani prostor posebno opremljen za sakupljanje otpada iz kućanstva gdje je moguće odložiti neopasni i problematični otpad koji nastaje u kućanstvima, kao što su veće količine papira i kartona, plastične, metalne i staklene ambalaže, folije, elektronički otpad, baterije, lijekove, otpadne gume i dr..

Otpad na reciklažno dvorište , na adresi Ratarska 4a Borovo (u blizini Mjesnog groblja), bez naknade mogu dovoziti samo fizičke osobe (građani) s prebivalištem ili boravištem na području Općine Borovo. Prilikom predaje otpada, osoba koja dovozi otpad dužna je ovlaštenoj osobi tvrtke EKO-DUNAV d.o.o. pokazati osobnu iskaznicu radi utvrđivanja prava besplatnog korištenja reciklažnog dvorišta.

Što sve mogu odložiti na reciklažnom dvorištu?

- Otpadni papir

- Otpadni metal

- Otpadno staklo

- Otpadna plastika

- Otpadni tekstil

- Krupni (glomazni) otpad

- Građevinski otpad iz kućanstva

  • MISIJA

    Da osiguramo kvalitetno obavljanje komunalnih usluga, održavanje komunalne infrastrukture uz poštivanje načela zaštite okoliša i zdravstvene ispravnosti te zadovoljenju potreba našim mještana.