RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Početkom 7 mjeseca 2019. godine otpočelo je sa radom reciklažno dvorište na području Općine Borovo. Reciklažno dvorište je nadzirani prostor posebno opremljen za sakupljanje otpada iz kućanstva gdje je moguće odložiti neopasni i problematični otpad koji nastaje u kućanstvima, kao što su veće količine papira i kartona, plastične, metalne i staklene ambalaže, folije, elektronički otpad, baterije, lijekove, otpadne gume i dr.. Otpad na reciklažno dvorište , na adresi Ratarska 4a Borovo (u blizini Mjesnog groblja), bez naknade mogu dovoziti samo fizičke osobe (građani) s prebivalištem ili boravištem na području Općine Borovo. Prilikom predaje otpada, osoba koja dovozi otpad dužna je ovlaštenoj osobi tvrtke EKO-DUNAV d.o.o. pokazati osobnu iskaznicu radi utvrđivanja prava besplatnog korištenja reciklažnog dvorišta. Sakupljeni otpad na reciklažnom dvorištu skladišti se u za to namijenjenim spremnicima najduže do godinu dana, te se predaje ovlaštenim osobama na obradu.


Što sve mogu odložiti na reciklažnom dvorištu?

- Problematični otpad: otapala, kiseline, lužine, pesticidi, fluorescentne cijevi, ulja i masti, boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari, deterdženti, lijekovi, baterije, akumulatori, električna i elektronička oprema, boce pod tlakom, ambalaža onečišćena opasnim tvarima, otpadne gume…

- Otpadni papir: ambalaža od papira i kartona, papir i karton

- Otpadni metal: metalna ambalaža, metali

- Otpadno staklo: staklena ambalaža, staklo

- Otpadna plastika: plastična ambalaža, plastika

- Otpadni tekstil: odjeća, tekstil

- Krupni (glomazni) otpad

- Građevinski otpad iz kućanstva – beton, cigle, crijep/pločice i keramika, kabelski vodiči, izolacijski materijali, građevinski materijali (odnosi se samo na građevinski otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg u 6 uzastopnih mjeseci).

Reciklažno dvorište je otvoreno svakog radnog dana.

Radno Vrijeme:

Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 7,00 – 15,00 sati.

Srijeda od 9:00 do 17:00 sati.

Broj telefona: 032/544-499

UPUTE ZA KORISNIKE NA RECIKLAŽNOM DVORIŠTU