EKO DUNAV d.o.o.

Je komunalno poduzeće osnovano od strane Općine Borovo Odlukom Općinskog vijeća 2013. godine, sa ciljem obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Borovo.

EKO-DUNAV d.o.o. za komunalno gospodarstvo svoje djelovanje obavlja kroz slijedeće komunalne djelatnosti:

- Čišćenje, održavanje, i uređenje javnih površina

- Održavanje i uređenje Mjesnog groblja

- Gospodarenje otpadom

- Upravljanje reciklažnim dvorištem

- Manji građevinski radovi