Šalter platnog prometa

ŠALTER PLATNOG PROMETA

EKO-DUNAV d.o.o.

Glavna 3, 32227 Borovo

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – petak 7,00 – 15,00 sati.

Informacije, reklamacije računa te promjene podataka u vezi vlasništva možete dobiti na broj telefona: 032/439-014